Sponsoren

 

Niejjoarsgedicht 2016- 2017 “Koets’n Keerls”.
                                                                                     Door Erik Eshuis.

 

’t Is weer veurbiej dat oale joar,

 

’t Is rap umgoan dat is woar,

 

Moar wal is d’r onwies vol gebeurd,

 

En wat heb’t ze d’r aower zwa’tte Piet wat of e zeurt,

 

Um moar te zwieg’n aower ’t gedootte tuss’n Hilary en Donald,

 

Rèkk’ng d’r op dat’r aower Trump temèt wat te vertell’n valt.

 

Oondertuss’n is de Brexit ôk nog wèst,

 

En kriegt wie an al dee terrorist’n onmeunnig de pest.

 

Max Verstapp’n kwam d’r ôk nog èfkes tuss’n deur,

 

En ontpopt zich as’n rapp’n chauffeur.

 

Fidèl is permanent in Cuba klèènner goan woon’n,

 

En bombardeert ze wiet vot nog steeds ’t volk ondersteboow’n.

 

Ondertuss’n wött de “gold’n caravan” ôk nog repareert,

 

En dat is’t koets’n- volk best wat weard.

 

Woar mut dat nog hèn met de oale leu vroag iej oew of,

 

Want van de oalder’nzorg doar blief iej toch van of?

 

’t Veurende volk wött ôk oald zo zachtjes an,

 

En zee’j  mear grieze köppe op de koetse zo alverdan,

 

Het jonge volk mu’w drok gangs zeen te krieg’n in’t veur’n,

 

Aans zöj op’n doer van de Koets’n Keerls weinig mear heur’n

 

Mien advies veur’t niejje joar is dan ôk:

 

Zorgt in 2017 veur mear joonk volk op’n bok!