Sponsoren

Zeer geslaagde middag over het conserveren/restaureren rijtuigen en rijtuiglantaarns

Zaterdag 13 februari kon de organisatie zich verheugen op een groot publiek. In deze maanden waarop veel menners elkaar toch wat minder vaak treffen kwamen ruim 100 geïnteresseerden uit het hele land naar Markelo.

In vervolg op de succesvolle en leerzame middag over tuigen in 2015, ging het deze middag over het conserveren en restaureren van rijtuigen en rijtuiglantaarns.

Achtereenvolgens zijn deze onderwerpen aan de hand van een zeer illustratieve Power  Point besproken door Jan Maathuis, Evert Ipenburgen enTon Wempe.

Achter in de zaal was een schitterende expositie ingericht van authentieke rijtuiglantaarns, een lust voor het oog! Ook was een ruime hoeveelheid informatie beschikbaar m.b.t. materialen, technieken, verfsoorten en -kleuren, bieswerk, etc.

Een gezellige middag waar veel bezoekers op geanimeerde wijze hun eigen ervaringen uitwisselden en plannen bespraken voor het nieuwe seizoen.

Liesbeth Hassink 13-2-2016