Sponsoren

 

 

Tijdens de Najaarsvergaderingen van de districten is de visie van het menforum aangaande het toekomstbestendig maken van onze sport gepresenteerd. Laagdrempelige instroom, versterken van de competitie en een goede niveauopbouw van de laagste klasse tot de hoogste klasse staan daarbij centraal. Ook zijn de maatschappelijke ontwikkeling en de publieke opinie op het gebied van dierenwelzijn belangrijke aandachtspunten.

 


 

 

-        De hervorming van de samengestelde wedstrijden mennen (SWM) houdt in dat we teruggaan naar drie klassen, te weten L(licht),M(Midden) en Z(Zwaar). Er is gekozen voor deze benaming van de klassen om twee redenen. Enerzijds is het goed om paardensport-breed gelijke klassenbenamingen te hanteren, anderzijds om de hervorming van de sport duidelijk te markeren. De huidige klasse 1 wordt dus klasse L, klasse 2 wordt klasse M en klassen 3 en 4 vormen samen de klasse Z. 

 

-        Laagdrempelige instroom en een goede niveauopbouw/opleidingscurve Het menforum heeft kritisch gekeken naar de huidige inrichting van de sport. Hierbij is vastgesteld dat een goede niveauopbouw/opleidingscurve voor menner en paard ontbreekt. Dit is voor iedere sport cruciaal. Deze omissie is vooral waarneembaar in de wijze waarop vaardigheidsparcoursen voor de lagere klassen gebouwd worden en het feit dat bij het onderdeel marathon de deelnemers in de laagste klasse dezelfde hindernissen/aantal hindernisdoorgangen moeten rijden als de hoogste klasse. Om te zorgen dat er een laagdrempeligere instroom ontstaat en een goede niveauopbouw in de verschillende klassen waardoor een minder ervaren wedstrijdmenner en diens paard vertrouwen en ervaring kunnen opdoen heeft het menforum het volgende besloten:

 

-        De vaardigheidsparcoursen in de klasse L en M moeten voorwaarts gebouwd worden. Indien er een parcours voor meerdere klassen gebouwd is kan het voorkomen dat de klasse L bijv. de D poort van de zigzag niet hoeft te rijden. Deze wordt dan met een gele hoes gemarkeerd. De poorten met een gele hoes zijn niet voor de klasse L. Als de klasse L-deelnemer deze per abuis wel rijdt, krijgt hij 5 strafpunten. Een eventuele bal op de poort wordt hem niet aangerekend. De bal wordt wel aangerekend als deze vanaf de buitenzijde van de gele poort af/omver gereden wordt.

 

-        Het kan gebeuren dat bijvoorbeeld poort 7 voor de klasse L een andere is dan voor M/Z/ZZ. Een poort mag niet twee nummers hebben, bijv. 15/L en 16/MZ

 

-        De rijlijnen voor de klasse L en M moeten door de parcoursbouwer ook ruimer gemeten worden dan voor de Z en de ZZ.

 

-        De toegestane tijd in de vaardigheidsproef wordt verruimd voor de klasse L (max. toegestane snelheid p/m wordt verlaagd).  De spoorbreedte tussen de kegels wordt in de lagere klassen verruimd. Klasse L krijgt +30cm,  klasse M +25cm en klasse Z + 20cm (m.u.v. de langspannen)

 

-        Het aantal meervoudige hindernissen is voor de klasse L gelimiteerd op 1 of 2x A,B,C. Voor de klasse M geldt maximaal 2 en voor de klasse Z en ZZ mogen er maximaal 3 gebouwd worden. 

 

-        De kegels worden bij marathonwagens gezet op 128cm +30/25/20cm. Voor presentatierijtuigen geldt de FEI-maat. Indien een deelnemer een wagen heeft, niet zijnde presentatierijtuig, met een spoorbreedte groter dan 130 cm dan dient hij/zij dit minimaal 2 uur voor aanvang van de vaardigheidsproef te melden bij de Technisch Afgevaardigde. Het parcours zal dan na meting van de wagen op maat gezet worden voor deze deelnemer. 

 

-        Klasse L mag bij het onderdeel marathon maximaal 24 hindernisdoorgangen rijden. In welke vorm, bijv. 6 hindernissen A t/m D of 4 hindernissen A t/m F, is aan de organisatie. Klasse M mag maximaal 6 volledige hindernissen (t/m poort F) rijden en klasse Z maximaal 8. Indien klasse L bijv. 6 hindernissen rijdt de poorten A,B,C, D, dan zijn de poorten E, F pas neutraal wanneer poort D correct gereden is. Dit betekent dat wanneer men eerder door E, F rijden dit aangemerkt wordt als een herstelde parcoursfout.

 

Tijdens de bijscholing van de parcoursbouwers en de bijscholing voor de TA’s zal dit het belangrijkste thema zijn.  

 

2 Het menforum heeft met betrekking tot de overige invulling het volgende besloten:

 

-        Luchtbanden zijn toegestaan in alle klassen.

 

-        Dressuurproeven mogen in alle klassen worden voorgelezen.

 

-        Deelnemers die op dit moment geklasseerd zijn in de SWM klasse 1/L +10 winstpunten of meer mogen eenmalig promoveren naar de SWM klasse M, mits zij dit voor 1 maart 2017 kenbaar hebben gemaakt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

-        Een deelnemer is niet verplicht te promoveren van de SWM klasse M naar de klasse Z.

 

-        Er worden geen strafpunten meer toegekend voor het niet dragen van het schootskleed en/of handschoenen. Het dragen hiervan is wel toegestaan.

 

-        Tijdens de vaardigheid en de marathon is het rijden met een veiligheidshelm (EN1384) voor deelnemer en groom(s) verplicht. Voor de dressuur is het dragen van een hoed toegestaan. Een organisatie mag op basis van haar eigen veiligheidscertificering voor haar accommodatie de helm ook verplicht stellen tijdens de dressuur. Deze verplichting moet vermeld worden in het vraagprogramma.

 

-        De dressuurproeven van de SWM klasse Z worden beoordeeld door drie juryleden. De voorzitter van de jury moet minimaal drie jaar in het bezit zijn van de jurylicentie.

 

-        Tijdens reguliere wedstrijden waar de klasse Z uitgeschreven wordt moeten deelnemers in de gelegenheid gesteld worden om de KNHS-dressuurproef te rijden in een 40x80m. ring en kan de organisatie tevens de FEI-proef uitschrijven, mits er een 40x100m (conform de afmetingen zoals vermeld voor de desbetreffende proef) ring uitgezet wordt. Indien een organisatie kiest om beide proeven aan te bieden wordt er één klassement opgemaakt. De FEI-enkelspanproef mag in 40x80m verreden worden (organisatie moet dit op het vraagprogramma vermelden).

 

-        Alle deelnemers in een SWM klasse Z rubriek rijden de vaardigheidsproef en de marathon  onder dezelfde voorwaarden

 

-        Enkelspannen en tandems in de SWM klasse Z moeten een minimale stokmaat hebben van 120cm. Tweespan- en vierspannen in de klasse Z moeten een minimale stokmaat hebben van 108cm. Indien een deelnemer voor 1 januari 2017 al is geklasseerd in de SWM klasse Z met pony’s kleiner dan de genoemde stokmaten mag deze in de SWM klasse Z blijven uitkomen. Hiervoor dient de deelnemer voor 1 maart 2017 dispensatie aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De dispensatie is combinatie gebonden en bij eventuele verkoop van de pony niet overdraagbaar. Indien deze deelnemer om welke reden dan ook in de toekomst één of meerdere pony’s uit zijn of haar span gaat vervangen is de nieuwe stokmaatregel van toepassing op de nieuwe pony’s

 

-        Alle pony’s die uitgebracht worden op menwedstrijden moeten tenminste eenmaal gemeten zijn door een KNHS-ponymeter en deze meting moet in het paardenpaspoort zijn opgenomen. Pony’s tussen de 137cm t/m 156,9cm moeten voor 1 april ieder jaar gemeten worden tot en met het achtste levensjaar

 

-        De minimumleeftijd voor paarden in de klasse Z en ZZ dressuur-vaardigheid wordt verhoogd naar 5 jaar.

 

-        De minimumleeftijd voor enkelpannen en tandems in de SWM klasse Z wordt verhoogd naar 6 jaar.

 

-        De SWM klasse L en M deelnemers kunnen zich selecteren voor het KNHS-kampioenschap, Zie hiervoor het KNHS-kampioenschapsreglement.

 

-        De SWM klasse Z deelnemers kunnen zich selecteren voor het Nederlands Kampioenschap Zie hiervoor het NK-kampioenschapsreglement.

 

Locatie KNHS-Kampioenschap klasse L en M 2017 Het KNHS-Kampioenschap SWM klasse L en M wordt op vrijdag 1 en zaterdag 2 september verreden in Uden.

 

 Nederlandse Kampioenschappen klasse Z Tijdens de NK’s klasse Z wordt de FEI-dressuurproef uitgeschreven. Voor de enkelspannen wordt het onderdeel wijken vervangen door het wenden van D naar R en D naar S. Voor de toelichting van deze keuze zie het NK-kampioenschapsreglement