Sponsoren

Niet altijd werd maakte men gebruik van een rijtuig met een koetsier, soms wilde de eigenaar/eigenaresse bij wijze van sport de leidsels van de bok hanteren. Of men wilde discreet op stap zonder personeel.
Voor die gevallen ontwikkelden zich een groot aantal rijtuigen, de sportrijtuigen waarbij 4 grote families worden onderscheiden, namelijk de phaeton, de cart, de gig, de cabriolet en de break.